Сърбия въвежда задължителен PCR тест за влизащите от България, Хърватия, Северна Македония и Румъния. Това е решено на среща на сръбския кризисен щаб, предаде Танюг.

Всички граждани, влизащи на територията на Сърбия от България, Хърватия, Северна Македония и Румъния, трябва да имат отрицателен PCR тест, който е направен не по-късно от 48 часа, пише "Moreto.net".

Решението влиза в сила от утре, 15 август. Не се отнася за сръбските граждани, които се връщат в страната си от териториите на посочените държави, отбеляза Дария Кисич Тепавчевич след днешното заседание на щаба.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.