Съдия Даниела Талева от Софийски градски съд е първият магистрат, избран на случаен принцип, който ще разследва главния прокурор. Жребият беше изтеглен измежду 22 съдии, които са одобрени по новата процедура, приета с промените в НПК и Закона за съдебната власт (ЗСВ), пред медиите и в присъствието на заместник-председателя на Върховния касационен съд Лада Паунова, съобщи БТА.

Първата преписка е по сигнал от 7 юни срещу тогавашния заместник-главен прокурор и настоящ изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. В сигнала директорът на пресцентъра на Прокуратура прилага публикации, свързани с твърдения за имотни сделки на семейството на Сарафов.

Лада Паунова обясни че предстои Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да назначи съдия Талева за прокурор, а тя от своя страна ще прецени дали да образува досъдебно производство по случая или да прекрати преписката.

От момента, от който съдия Талева бъде назначена от колегията, всички нейни висящи дела ще бъдат преразпределени на нов съдия-докладчик и ще започнат отначало, обясни Паунова и допълни, че няма как Талева да догледа делата си, защото назначаването й като прокурор не е равносилно на командироване в друг съд.

До момента във ВКС са постъпили десетки сигнали по новия механизъм за разследване на главния прокурор и заместниците му, като част от тях са от един и същи подател. Затова и ще бъдат обединени. Паунова уточни, че сигналите, които постъпват срещу бившия главен прокурор Иван Гешев и неговия предшественик Сотир Цацаров, ще бъдат изпращани в градската прокуратура, защото те вече не изпълняват длъжността главен прокурор и няма как да бъде приложен механизма за разследване спрямо тях.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.