Съдът не вписа Зафиров за временен председател на БСП.

След ДПС и БСП влиза в условията на политически хаос, отбеляза epicenter.bg. Драмата в 133-годишната партия претърпя нов обрат - днес Софийски градски съд отказа да впише Атанас Зафиров за временен председател на БСП. Така лидерството в столетницата остава висящо.

С решението си съдът отхвърля искането да впише за нов председател Атанас Зафиров, докато конгресът на партията не проведе избор.

Съдът посочва в решението си, че подалата оставка и съответно заявила искането си за предсрочно прекратяване на правомощията ѝ председател на партията следва да бъде заличена от регистъра като такава. За целта не е необходимо на нейно място да е избран нов председател, съобщи БТА.

Определеният според Устава на партията заместник-председател, който да изпълнява функциите на председател до провеждането на избора на нов председател следва да бъде вписан в регистъра само като представляващ партията заместник- председател, но не и като председател на партията.

От момента на предсрочното прекратяване на правомощията на председателя до осъществяването на избор на нов председател, партията няма да има избран и съответно вписан в регистъра на политическите партии председател, пише съдът.

Решението може да се обжалва и протестира пред Върховния съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

Как се стигна дотук – след изборите Корнелия Нинова подаде оставка и се оттегли от поста. Малко след това един от заместниците й в партията – Атанас Зафиров, пое ръководството на червените.

Приближени на Корнелия Нинова обясниха обаче, че вписването на Зафиров е незаконно, тъй като конгресът на партията трябва да констатира оставката. Според тях не било необходимо временно управляващ формацията да бъде вписван от съда.

Спорове има и по решението на Общопартийната контролна комисия, че Нинова няма право на нов мандат. Според нейните хора не е работа на контролната комисия месеци преди конгреса да се занимава с тази тема.

Решението на съда прави хаосът в БСП още по-непредвидим, а евентуални преговори с партията за бъдещ кабинет – нелепи. Малко след като сдаде поста, почти всички „близки“ до Корнелия се отрекоха от нея и започнаха да кроят планове за реформа в БСП.

Зафиров, който досега беше зам.-председател на БСП, беше избран за временен председател със 104 гласа от членовете на Националния съвет на БСП. Трима гласуваха с „въздържал се“ и нямаше гласове „против“. С това и оставката на Нинова окончателно беше приета.

В публикация във Фейсбук преди Националния съвет Нинова призова социалистите „да потиснат личните си амбиции, омразата и реваншизма, да проявят разум и да не хвърлят партията в хаос“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.