Варненският апелативен съд за втори път за два месеца отказа да измени в по-лека мярката за неотклонение на обвиняем за държане и разпространение на марихуана.

Даниел С. е бил задържан в ареста и привлечен към наказателна отговорност на 5 ноември. След като Окръжният съд във Варна не е уважил искането му за домашен арест, той го постави и пред горната инстанция.

Даниел не е дилър, а разпространявал наркотика само сред приятели, обясни адвокатът му. Защитата на 21-годишния младеж не се съгласи с извода на първата инстанция, че има опасност той да извърши престъпление. В хода на досъдебното производство са събрани всички доказателства и обвиняемият няма как да повлияе на разследването според адвоката му.

Съдебният състав на Апелативния съд припомни, че извършеното представлява тежко умишлено престъпление. След анализ на материалите по делото съдът не намери данни, които да опровергават възприетото при първоначалното задържане под стража обосновано подозрение относно съпричастността на обвиняемия към престъплението по чл.354а от НК, в извършването на което е обвинен.

В същото време не хипотетична, а реална е опасността той да извърши престъпление. До това заключение води влязлата в сила присъда с наказание 9 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок за престъпление измама. Деянието по настоящото производство е извършено в изпитателния срок на предходното осъждане. Затова и домашният арест няма да попречи на извършването на сходно престъпление.

С тези съображения Апелативен съд - Варна прие като подходяща мярката за неотклонение „задържане под стража“ за Даниел С., обвиняем за държане с цел разпространение на марихуана.

Определението е окончателно.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.