Варненският окръжен съд призна за виновни 19-годишния Митко Ив., 20-годишните Георги Ив. и Ангел Ив., че в съучастие извършили грабеж на 400 лева от мъж във Варна. При престъплението използвали сила и причинили на пострадалия две средни телесни повреди.

Съдебният състав наложи наказание „лишаване от свобода“ на Митко Ив. за срок от 7 години, на Ангел Ив. за срок от 8 години и 6 месеца и на Георги Ив. за срок от 7 години, при първоначален строг режим и за тримата.

Спрямо Ангел Ив. беше преведено в изпълнение и наказанието от 6 месеца затвор, тъй като грабежът е извършен в изпитателния срок, на присъда на Варненския районен съд от октомври 2020 година.

Съдът уважи изцяло и предявения от пострадалия мъж граждански иск срещу тримата подсъдими в размер на 35 000 лева за претърпени от него неимуществени вреди в следствие на извършеното престъпление. Те ще трябва да платят солидарно и направените разходи за лечението на потърпевшия в размер на над 1379 лева.

Престъплението беше извършено на 21.11.2020 г. Митко, Георги и неговия брат Ангел пушили марихуана. След това решили да се разходят по бул. Вл. Варненчик в посока Катедралата. Тъй като им трябвали пари тримата решили да откраднат нещо или да оберат някого. Около 05,15 ч. забелязали човек, който влязъл да тегли пари от банкомат на ул. „Дрин“.

През стъклото наблюдавали мъжа и видели, че изтеглил крупна сума пари, след което тръгнал по малките пресечки към Централна поща. Обвиняемите го проследили. Съборили ли го с удари на земята, заплашили го с нож, сломили съпротивата му и успели да му отнемат изтеглените 400 лв.

В следствие на нанесения побой над мъжа той имал няколко счупени ребра, довели до трайно затруднение в движението на тялото и счупване на бедрена кост, което ограничило движението на пострадалия за няколко месеца.

След грабежа извършителите се отправили с такси към кв. Виница, за да си разделят парите.
Митко Ив. е с начално образование, а Георги Ив. с основно, като и двамата са с чисто съдебно минало. Ангел Ив. е с основно образование и има предишни осъждания.

И тримата са били безработни.
Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.