Изоставеният строеж над плажа "Аркутино" има нов собственик и нови планове за "модернизация на сградите". През годините парцелът минава от капитала на държавното ГБС в приватизираното дружество и така до различни офшорки. Част от земите са изключени от защитената местност, има и ПУП, но появата на голям комплекс би била сложна, твърдят експерти.

В средата на юни Любомира се разхожда в любимия си залив на Аркутино и поглежда към бетонните останки от някогашния грандиозен проект на Людмила Живкова "Знаме на мира". Недовършените сгради се извисяват в гората непосредствено зад плажа и са неразделна част от гледката на Аркутино от десетилетия.

Любомира забелязва, че на прозорците има дограма, а наоколо се движат камиони, както и има охрана около изоставения бетон. Тя се свърза с "Капитал" с големия въпрос - възможно ли е да започне строителство в гората над плажа.

Това е важен въпрос не само защото Аркутино е едно от малкото останали незастроени места по Южното Черноморие. Обектът е символен за комунизма, историята около него - дълга и заплетена като прехода, а бъдещето му - неясно като това на българското крайбрежие.

Оказа се, че дограмата не е от тази година - от фирмата, собственик на терените и сградите, твърдят, че е поставена преди около четири. Инвеститорът, който е обвит в мистерия, обаче има намерение да използва вече построените сгради, не е ясно за какво. Ще се появят нови паркинги, но не и нови сгради, заявява фирмата собственик.

Засега няма заявления за разрешения за строеж, няма и такива до РИОСВ - Бургас. Има обаче Подробен устройствен план (ПУП), който позволява някакво строителство, а две части от парцела са изключени от защитената местност, в която новото строителство е забранено.

На практика обаче хотел или курортен комплекс ще има нужда от вода и електричество, които трудно ще бъдат допуснати в сегашните режими.

 

От комунизма в прехода до приватизацията

Бетонните скелети, надвесени над пясъка, са отразявани в международни медии като Guardian и Atlas Obscura. Въпреки че дъщерята на Тодор Живков, Людмила Живкова, умира през 1981 г., мястото е силно свързано с нея. Строежът започва в нейна чест през 1985 г. като инициатива на Комитета за култура.

Планът е да бъде комплекс, в който да се провеждат международни детски събития. По-конкретно това е Младежки детски творчески център "Знаме на мира"- фестивал на детското изкуство под егидата на ООН, който именно Живкова е организирала в България.

Вътре има стаи за репетиции, класни стаи, изобщо концепцията е за курорт за надарени деца от цял свят, които да творят заедно в лятната си ваканция.

След промените, идеята (и глобалните надежди на България) увяхва и в началото на 90-те строежът е замразен. Според писмо от 1994 г. на образователния министър Марко Тодоров твърде много средства се харчели за съхраняването на иначе недовършения обект.

Училищен комплекс "Ропотамо" - както се казва въпросният имот, е прехвърлен в Министерството на териториалното развитие и строителство. На 14 октомври 1994 г. министър Христо Тотев издава заповед теренът да влезе в капитала на тогава все още държавната фирма "Главболгарстрой". Любопитен факт е, че решението е взето три дни преди да свърши мандатът на правителството, в което Тотев участва - на Любен Беров.

На 7 ноември 1994 г. Министерството на образованието, науката и технологиите (МОНТ) вече официално подписва приемо-предавателен протокол за имота с Министерството на териториалното развитие и строителство, под чиято шапка е ГБС към този момент. На следващия ден - 8 ноември 1994 г., се обявява процедура по приватизация на "Главболгарстрой". Тогава изпълнителен директор е Симеон Пашов, чието семейство продължава да управлява компанията през годините, откакто е частна.

Строежът е замразен в началото на 90-те. Оттогава по него е подменяна единствено дограма, но собствениците все пак имат план да използват вече построените сгради

ГБС, офшорка, офшорка

Проблемът на терена от гледна точка на собствениците му е, че трудно може да бъде застроен без сложни (дори за ГБС) процедури заради екологични изисквания. Вероятно заради това собствеността му започва да се прехвърля през годините активно. "Главболгарстрой" е приватизирана през 1996 г., а с нея и терените на Аркутино.

Според публикация в "Свободна Европа" през май 2005 г. дружеството обособява от имота два парцела - в община Созопол и в община Приморско. Теренът от 311 дка в Созопол е записан като неурегулиран поземлен имот и в него е включен недостроеният комплекс "Център знаме на мира", а другият е голям 254 дка.

През октомври 2005 г. имотите са апортирани в новото дружество "Аркутино" ЕАД, собственост на ГБС. През последните 15 години именно "Аркутино" е собственик на терените, но собствеността зад него е скрита през офшорни компании. В края на 2005 г. като едноличен собственик на капитала на "Аркутино" вече е записана офшорната "Фадилен инвестмънт ЛТД", регистрирана на Британските Вирджински острови.

"Вече близо 15 години групата на "Главболгарстрой" няма общо с въпросния терен, когато собствеността е прехвърлена на британски инвестиционен фонд, който стои зад "Фадилен инвестмънт ЛТД", написаха от ГБС в отговор до "Капитал". На въпрос защо са го продали и не са строили нищо там, от ГБС уточниха, че сделката е сключена отдавна и оттогава мениджърският екип на компанията изцяло се е сменил, затова е трудно да се коментира причината.

"Може само да предположим, че в направеното финансово предложение от "Фадилен инвестмънт ЛТД" са видели добра възможност за приходи, които да бъдат вложени в основния строителен бизнес на групата", пишат те.

 

Mила Чернева , “Капитал”

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.