Далма Марадона, най-голямата дъщеря на бившия аржентински футболист Диего Марадона, каза, че е общувала с баща си чрез медиум, съобщи изданието Marca, цитирано от БТА.

„Това, което се случи, беше много красиво. Като дете вярвах в такива неща, а след случилото се явно още повече. Около година по-късно след смъртта на Диего Марадона ме свързаха с една жена. Доверих й се, защото нещо подобно се случи с един от нейните роднини. Тя ми каза неща, което нямаше как да знае. Много лични неща, които не могат да бъдат намерени никъде“, цитира думите на Далма Марадона.

Диего Марадона почина на 60-годишна възраст на 25 ноември 2020 година.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.