Концерт на Славка Калчева ще закрие тази вечер фестивала „Аспарухово пее и танцува – Преоткриване“.

Традиционният фест, който започна в петък, в парка на район "Аспарухово", предложи на жителите и гостите на квартала богата програма.

В предишните празнични вечери специални гости на публиката бяха Тони Димитрова, Дара и Георги Шопов. Началото на концерта тази вечер е в 20:00 часа, в откритата паркова сцена, припомня "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.