С гласовете на 119 депутати "за" и 64 "против" Александър Андреев бе избран за председател на ЦИК.

Припомняме, ЦИК остана без председател след изненадващата оставка на Стефка Стоева преди месец. Оставката бе мотивирана с "лични причини", въпреки че преди това Стоева се обяви против внесена промяна в Избирателния кодекс, която да прехвърли изцяло отговорността за придобиването на машините за гласуване на Комисията.

БСП няма да подкрепи кандидатурата на Александър Андреев за председател на ЦИК. Това стана ясно от думите на лидера на БСП Корнелия Нинова преди гласуването.

Мнозинството е приело неприложим Изборен кодекс за ЦИК. Това признание от Андреев поиска лидерът на БСП Корнелия Нинова. Много хора имат съмнение в това дали изборите ще бъдат прозрачни и честни, допълни тя.

Моля да заявите от трибуната какво очаквате от Народното събрание и има ли време то тепърва още веднъж да променя Изборния кодекс, за да ви осигури нормални условия за работа, поиска червеният водач. Тя поиска Андреев да обясни колко машини ще вземе ЦИК.

Това е аварийна кандидатура, изтъкна и независимият Валери Жаблянов. Напусналите групата на БСП няма да подкрепят кандидатурата на Александър Андреев.

Андреев също взе думата. Той не направи коментар дали ЦИК ще изпълни изборния кодекс, защото комисията била колективен орган. От думите му стана ясно, че изборната администрация ще изпълни закона такъв, какъвто е, съобщи "news.bg".

Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ първоначално обяви подкрепа на партията му за Александър Андреев. След незадоволителните обяснения на кандидата, ДПС обаче оттегли подкрепата си.

 

Снимка: БГНЕС

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.