Снимка: НС

Народното събрание прие единодушно декларация във връзка с упражненото полицейско насилие от длъжностни лица срещу протестиращи граждани в периода юли-септември 2020 г. Проектът на декларация беше внесен от председателя на парламента Ива Митева и представители на ръководствата на парламентарните групи на „Има такъв народ“, „Изправи се БГ! Ние идваме“, „БСП за България“ и „Демократична България“. В пленарна зала документа подкрепиха 191 народни представители.В декларацията Народното събрание осъжда бруталното полицейско насилие, извършено по време на протестите през 2020 г. Определя го като позорящ акт на нечовешко и унизително третиране, забранен от Конституцията и от международните договори, по които Република България е страна. Парламентът настоява за ефективно и безпристрастно разследване и за справедливо наказание както на преките извършители и ръководителите им, така и на отговорните лица за прикриването на техните деяния.

В пленарна зала народният представител Велизар Шаламанов (ПГ на "Демократична България") предложи и към текста на документа беше добавено, че Народното събрание настоява Министерският съвет да внесе необходимите законодателни промени, да приеме подзаконови разпоредби, недопускащи подобни случаи на насилие на МВР. В декларацията беше записано още, че парламентът ще засили контрола върху сектора за сигурност включително чрез постоянните комисии и съгласно най-добрите европейски практики.

По-рано Народното събрание проведе две изслушвания на служебния министър на вътрешните работи Бойко Рашков - за предприетите действия за установяване на лицата, превишили правомощията си, наложените наказания и взетите мерки за недопускане на подобни прояви във връзка с публикуваните кадри с полицейското насилие над протестиращи хора на 10 юли 2020 г. пред сградата на Министерския съвет и за изнесената и показана във Временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани информация за упражнено полицейско насилие и употреба на помощни средства от служители на Министерството на вътрешните работи срещу протестиращи граждани. Младежи, участвали и пострадали по време на протестите, присъстваха в пленарна зала по време на изслушванията на вътрешния министър.

Народното събрание реши Главният прокурор на Република България в срок до 20 август 2021 г. да внесе за разглеждане в Народното събрание доклад за дейността на прокуратурата и разследващите органи по прилагането на закона във връзка със случаите на упражнено полицейско насилие и употреба на помощни средства от длъжностни лица срещу протестиращи граждани в периода 1 юли – 30 септември 2020 г., включително за предприетите действия за установяване на лицата, превишили правомощията си, имената на наблюдаващите прокурори и причините за забавяне на разследването.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.