Изстрелването на автоматичната руска станция "Луна-25" е насрочено за 11 август тази година от космодрума "Восточний", съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

Целта на проекта е да се изпрати автоматична сонда, която да изследва района на южния полюс на Луната.

"Луна-25" ще бъде първата мисия на Русия до повърхността на естествения спътник на Земята след "Луна-24" през 1976 г., която достави на Земята 170 грама почва. По време на мисията си апаратът трябва да кацне близо до южния полюс на Луната в кратера Богуславски и да проучи състава на полярния реголит.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.