Преговорите между турски и руски военни по ситуацията в сирийската провинция Идлиб не доведоха до никакви споразумения.

Москва не се е съгласила с предложението на Анкара за прехвърляне на сирийските градове Тал Рифат и Манбидж под турски контрол, съобщава турски източник ситуацията, цитиран от Sputnik.

Турция е отказала да остави контролно-пропускателни пунктове на териториите, контролирани от сирийската армия, както и да намали броя на своите войски в региона и да изтегли тежко оръжие.

"Срещите между руската и турската делегации не доведоха до никакви конкретни резултати или постигнаха взаимно разбирателство по отношение на Идлиб", каза източникът в четвъртък.

През август, лидерите на двете държави се съгласиха да засилят усилията за борба с тероризма в Сирия, след като бе съобщено, че турско-руски съвместен патрул е ударен от взрив в района на Идлиб, съобщи "Moreto.net".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.