„Въпреки кризата туризмът стои стабилно. Смяната на министъра на туризма не очакваме да доведе до рязка промяна по отношение на политиката“. Това коментира пред БНР Румен Драганов, Институт за анализи и оценки в туризма.

„Имаме многомилиардни инвестиции в туризма, направени от инвеститори, политиците играят в друга плоскост. Техните битки са други. Целите битки бяха за концесиите на плажовете, които Николина Ангелкова непрекъснато наричаше, че са частна собственост“, допълни Драганов в предаването „12+4“.

Според него последните шест години са пропилени за българския туризъм по отношение на политики, „тъй като нямаме модерен туризъм реално“.

„Като обем приходи и заетост в туризма няма да имаме промяна за летните месеци в сравнение с миналата година, защото всичко е пълно от българи. По отношение на чужденците, не направихме най-важното – да създадем карантинни хотели, не направихме нищо от това, което Гърция направи. Това затвори българските летища и курортите за чужденци“.

По думите на Драганов по отношение на стратегията - има такава до 2030 година, но планът за действие изтича тази година, допълва БНР.

„До момента не сме започнали да работим по план за действие. Това е голямо изоставане, което ще е горещият картоф в ръцете на новия министър Мариана Николова… На България ѝ трябват хора, които да водят политики в сложна конкурентна среда. Загубата на време е загуба на милиарди приходи“.

Снимка: БНР

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.