Туристическият бранш очаква у нас да кацнат 16 хил. чартърни полета с чужденци до края на сезона. „При 75% заетост ние очакваме около 2,5 млн. чужденци да дойдат на родното Черноморие и почти още толкова, които ще дойдат с други превозни средства. Към момента се движим със 17% спад, което е от месеците март, април и май, но последните две седмици за обнадеждаващи по отношение на вътрешния пазар“, коментира пред бТВ Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. ПО същото време екоактивистката Мария Кавлакова в студиото заяви, че почивката в Гърция е личен избор и не бива да се обвинява никой, че е предпочел да отиде в южната ни съседка. Тя заяви, че има разлика както в обслужването, така и в отношението. „Има една много интересна българска черта в туризма – меню за чужденци. Кому е нужно?!? Това е дискриминация. Поговорката „Ден година храни“ е много правилна за българския туризъм. Никой не е задължен да си дава парите за един бетон“, коментира още тя.

Драганов опонира и заяви, че не трябва да се генерализира. По думите му 38% от чуждестранните туристи се завръщат у нас, а това говори, че са останали доволни от предлаганото качество и обслужване. „Туризмът работи в жестока конкурентна среда. Толкова евтино, колкото е в България – никъде другаде не е, просто трябва да знаете къде да отидете. Който влиза в лоши заведения, не са си научили урока“, добави той.

Експертът в туризма е на мнение, че търговците, които предлагат некачествена услуга – ще бъдат унищожени от конкуренцията. Кавлакова заяви, че бетонът по морето е изключителен проблем, а обявяването на съоръжението на Алепу за подпорна стена – обидно.

„Аз виждам, че това е хотел, по същия начин, когато вляза в заведение и искам да се нахраня. Аз не съм длъжна да знам дали качеството вътре е високо или не. То по презумпция трябва да е добро. Междувременно къмпингуването е изоставено у нас, държавата е мащеха за него. Те са разграбени и изоставени да се разрушат, за да могат после да бъдат продадени“, каза още екоактивистката.

Драганов разкритикува правителството за реакцията му по казуса „Алепу“. „Такива обекти нанасят сериозна имиджова щета на българския туризъм и обезверяват хората". Благодарение на прокуратурата този проект бе спрян, допълва от своя страна “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.