Министър-председателят на Румъния Марчел Чолаку ще пътува до Киев заедно с няколко министри, за да финализира дискусиите относно износа на украинско зърно за Румъния. Това обяви самият той снощи в румънския град Бузъу, съобщи БТА.

„През следващите 30 дни ще направим меморандум и двойна лицензионна система и на територията на Украйна, и на територията на Румъния. Наистина не може да се изнася на територията на Румъния чрез посредници и търговци. Ще бъде директно към преработвателите, в случай че искат да внасят от Украйна, с много ясна система за контрол, с повече проби от преди”, заяви Чолаку.

Той подчерта, че би искал много повече транзит по жп мрежата и по река Дунав.

“Ще имам пътуване до Варна, за да продължа диалога с премиерите на България, Гърция и Република Молдова”, информира Чолаку.

През май Европейската комисия разреши на България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия да забранят вътрешните продажби на пшеница, царевица, рапица и слънчогледово семе от Украйна, като същевременно разреши транзита на тези стоки за износ към трети страни. На 15 септември ЕС сложи край на забраната, въведена от петте държави-членки на Общността за внос на украинско зърно, в замяна на ангажименти от Киев, че ще предприеме мерки за контрол на потока на зърно към съседните страни.

Президентът Клаус Йоханис заяви в сряда, че са намерени решения за управлението на украинския износ на зърно, а именно създаването на разрешителна система, така че румънските фермери да не бъдат засегнати.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.