Румъния реши да облекчи натоварването на пристанище Констанца, предизвикано от усложненията заради конфликта в Украйна, като построи още един порт на Черно море, съобщи Диджи24, цитирана от БТА.

Новото пристанище ще е с площ от 33 000 квадратни метра и ще бъде разположено на брега на канала Поарта Алба-Мидия Наводари. То ще улеснява акостирането и разтоварването на кораби, превозващи стоки. В момента плавателните средства прекарват по дни в митницата, за да преминат контрол.

“Новото пристанище е необходимо, тъй като през последните години това в Констанца е много търсено и ТИР-овете, превозващи различни стоки, особено зърнени храни, стоят на безкрайни опашки по няколко дни”, отбелязват експертите.

На 25 км от канала властите искат да разширят друго пристанище, наречено Луминица, за да увеличат обема на стоките, преминаващи транзитно по вътрешните водни пътища. Двата проекта струват над 200 милиона леи (80 милиона лева) и се финансират от ЕС. Работата по първия вече е започнала.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.