Родители искат Министерство на образованието и науката (МОН) да даде възможност децата им да започнат новата учебна година дистанционно. Това каза Ива Недялкова, която е част от родителска група, бореща се да получи тази възможнност.

Според нея масовото посещение в училище ще съдейства за мълниеносното разпространение на коронавируса, тъй като учениците ще имат досег с други хора по пътя към образователното заведение и при установен случай на заразен ще е невъзможно да бъдат установени контактните лица.

„Ние не сме против присъствена учебна година. Не искаме да отнемаме правото на никое дете да посещава часове. Разбираме много добре родителите, които нямат възможност да останат вкъщи с децата си, да работят от вкъщи, самотните родители. Опитваме се да влезем в тяхното положение и молим за абсолютно същата реакция от тяхна страна”, обърна се Недялкова към онези родители, които ще пуснат децата си в клас и виждат в тяхно лице заплаха от това годината да започне дистанционно.

Майката на четвъртокласничка коментира, че дистанционната форма има много предимства, особено за хората с хронични заболявания, с астма, диабет, респираторни заболявания, автоимунни и сърдечни заболявания, високо кръвно. Това са все заболяввания, от които страдат и част от учителите.

„Ние се опитваме да дадем възможност на МОН, като сме преценили рисковете за себе си, децата ни да посещават дистанционно часовете. Тази форма освен, че пази рисковите, когато класовете станат по-малки, като групи, рискът от заразяване намалява драстично”, коментира тя и се позова на световни учени, които са намерили пряка връзка с това, че въздушно-капковата инфекция се предава чрез аерозоли, които в затворено пространство са в голяма концентрация, което пък води до по-висок риск от заразяване.

По отношение на обявените мерки от МОН, които включват носене на маски в коридорите; разминаване на междучасията, с цел да не се допуска струпване на много деца на едно място и възможността да се пускат лампи, които да убиват вируса, Недялкова е категорична, че тези мерки няма как да се изпълнявват, и ако близо 700 000 ученици в България тръгнат съвкупно на училище до 1-2 седмици ще има негативни резултати, каквито и мерки да се прилагат.

„Лампите са много добър вариант, но за болнични заведения. Излагането на такъв вид лъчение в класната стая може да бъде опасно за някои организми и трябва време, през което лампите да успеят да убият вирусите. Те не са достатъчна мярка. Не виждам как между часовете това ще се случва. Не мисля, че еднократно през деня това ще допринесе, особено в училища, където са на две смени – просто е невъзможно. Тоест, лампата трябва да е постоянно включена, дезинфекция нон-стоп. Няма как при пълни класове и средно между 25-30 деца да има адекватни мерки”, убедена е Недякова и е уверена, че с даването на възможността някои деца да започнат дистанционно обучение самите мерки ще станат по-ефективни.

Майката казва още, че ситуацията, по отношение на разпространението на коронавируса у нас, не се подобрява, а напротив и се позовава на чуждия опит. Тя добавя, че навсякъде, където са отворили училищата положението рязко се е влошило, а България е избегнала италианския сценарий пролетта, защото от края на януари училищата са били затворени.

„В Америка учени и анализатори са стигнали до заключението, че благодарение на това, че са затворили училищата през март, те са избегнали зараза на над 1 300 000 и потенциална евентуална смърт на над 40 000 души”, позова се на чуждестранни анализи Недялкова и добави, че в Израел след отварянето на училищата от 50 случая на ден за един месец те са станали 1500 на ден, а в САЩ увеличението е с 90%, поради което много щати минават дистанционно.

По отношение на задълбочаването на използването на новите технологии като мост за общуването между децата, Недялкова каза, че те са част от живота им и единствено съществува затруднение при провеждането на часа по физкултура.

„Ние няма как да живеем както преди, това е невъзможно. Скоро няма да има ваксина, вирусът тепърва ще се разпространява. Трябва да се намери баланс как всички да бъдат защитени и на второ място – децата да не страдат. Според мен социализацията и училището при тях не е проблем. Може би при големите училището е основно място, на което се социализират, но при малките деца не е така”, смята тя и коментира, че ако трябва да се съпоставят здравето и опасността от изолация  на децата, то е ясно кое е по-важно.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.