От днес (23 декември 2020 г.), новините на сайта на Българската национална телевизия (bntnews.bg) и в приложението BNT NEWS могат да бъдат не само четени, а и слушани. Това става възможно благодарение на технология за изкуствен интелект, която конвертира текста в естествено звучаща реч.

Изцяло новият инструмент „Text to Speech“, който е интегриран в платформите bntnews.bg и BNT NEWS позволява да чуете новината, с помощта нa глас на робот, който ще прочете всичко, вместо вас.

„Потребителите на новини онлайн са все по-натоварени и вниманието им лесно се разфокусира. Освен това, те все по-често четат новините през мобилни устройства. По-малките екрани натоварват зрението им,“ казва Борислав Чоранов, директор „Мултимедия“ в БНТ.

„Според нас, възможността да чуеш новината, докато извършваш друга дейност е много полезна услуга и внася удобство за читателите. В плана за развитие на по-късен етап предвиждаме да добавим опция за съставяне на плейлисти, например - потребителите да могат да слушат по категории всички новини от определен ден.“

Иновацията е от скоро в употреба на български език. Софтуерът представлява технология за изкуствен интелект и позволява да бъде обучен персонализиран гласов модел, като се използват собствени аудио записи със студийно качество, за да бъде създаден уникален глас. Роботът, четящ материалите на сайта за новини на БНТ – bntnews.bg и на мобилното приложение BNT NEWS, предстои да бъде обучен да разпознава различни съкращения на български език, както и популярни чужди думи.

Екипът внедрил технологията очаква робота да става все по-интуитивен и ще бъде развиван, за да носи все повече удобство за потребителите. Слушането на новини е напълно съвместимо с различни устройства, лесно може да се прехвърли на телевизор, в кола, на Bluetooth слушалки и др.

Не пропускайте да чуете новините докато готвите, шофирате, спортувате или просто ръцете и очите ви са заети с друга дейност. Посетете www.bntnews.bg сега! Свалете приложението BNT NEWS безплатно с опции за персонализирани нотификации за новини!

Иновацията новините да бъдат четени с помощта на робот е част от стремежа на БНТ да улеснява достъпа до своето качествено съдържание и проверени новини. През годината БНТ обнови основните си сайтове и пусна информационното мобилно приложение BNT NEWS.

През последната година новите потребители на новинарското съдържание на БНТ в интернет са се увеличили със 74%, а чрез различни проекти като БНТ Подкаст, новата функционалност “Text to Speech“ и повече мултимедийно съдържание в дигиталните канали, БНТ достига до все по-широка аудитория. Бъдете сред първите, които ще „чуете“ новините,
с лесно натискане на командата “play” под всички новини в сайта на bntnews.bg и мобилното приложение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.