Снимка: Община Девня

Районът на рибовъдното стопанство край кв. „Река Девня“ вече е подготвен и в перфектно състояние за детския риболовен турнир, който ще се проведе там тази събота, съобщава в социалните мрежи кметът на Девня Свилен Шитов.

"Очакваме на място всички малки любители риболовци от 11 часа на 16 октомври 2021 г.", припомня Шитов.

"Важно уточнение по регламента е, че всеки състезател може да участва с до две въдици! А уловената риба ще се връща обратно във водата след приключване на състезанието", отбелязва кметът на Девня.

Припомняме, че участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи – до 12 и до 18 години. Записванията ще се правят на място преди старта. Децата до 12-годишна възраст трябва да бъдат придружавани от настойник или родител. Състезателното време ще е с продължителност четри часа. В края на надпреварата компетентно жури ще избере по трима призьори от всяка възрастова група.

За най-добрите млади риболовци са предвидени награди. Състезанието се организира от Община Девня по повод Деня на българската община – 12 октомври.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.