Решено: маските в клас стават задължителни за учениците от 5 до 12 клас. Премиерът Бойко Борисов разпореди на министър на образованието Красимир Вълчев да се продължи с прилагането на гъвкави форми на обучение в училищата. Учениците да учат присъствено, където нивата на зараза са ниски, а където са високи - да се преминава към онлайн обучение.

До днес броят на заразените с COVID-19 деца и ученици е 478, което е едва 0,05% от общия им брой.

Най-тежка е ситуацията в големите градове - София, Пловдив и Варна. В 147 училища са преминали към обучение от разстояние в електронна среда.

В 112 от тях една част от учениците са в обучение от разстояние, а в 35 - изцяло в електронна среда.

На този фон над половината от училищата или 1 250 не са се сблъсквали с коронавируса.

Министърът на образованието е категоричен: България има най-либералния режим за носене на маски в училище спрямо другите европейски страни.

Не е лесно да затвориш хората по домовете им, защото застояването на децата вкъщи носи своите рискове - това пък констатира министър-председателят Бойко Борисов.

За образователната система най-трудните седмици предстоят: когато дойдат сеонните грипове. Между 20 и 40 хиляди деца годишно се заразяват със сезонни вируси. А като добавим и коронавируса - мотивите стигат за задължително носене на маски.

"Ние имаме най-либералния режим ако погледнем другите европейски страни. Това е да защитим от една страна учителите - от друга страна и учениците. Ако от тези средно 30 000 деца, които заболяват от грип помогнем - 3 000 по-малко да заболят - това само по себе си ще бъде успех", каза Красимир Вълчев - министър на образованието и науката.

"С колкото може повече разговори, диалог с родителите", каза Бойко Борисов - министър-председател на България.

В столичното 140 училище има само 2 паралелки под карантина. А работата в електронна среда им се получила - от първия път.

Решението на национално ниво:

"Затова взехме решението за локален, диференциран подход, защото най-лесно е с едната голямата ножица да затворим всички, но това не е првилното решение", каза Красимир Вълчев - министър на образованието и науката.

"Това не са лесни задачи и не са лесни решения да затваряш хората в домовете им. Застояването на децата вкъщи носи своите рискове - обездвижване, губят мотивация за учене. Затова този подход според мен е правилен. Там, където няма зараза децата да учат - на другите места много внимателно следете бройките, така че да щадим и учителите", каза Бойко Борисов - министър-председател на България.

"Затова е и това, което обсъдихме с министър Ангелов да се премине към варианти на редуване - един клас едната седмица, друг другата", каза Красимир Вълчев - министър на образованието и науката.

Дистанционното обучение е краткосрочна заместваща алтернатива - ефективна за 2 до 4 седмици, но не и за 6 месеца - категоричен е министър Вълчев, съобщи БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.