Грипната епидемия във Варна и областта остава в сила до 5 февруари, съобщиха от РЗИ, цитирана от Агенция „Фокус”. Здравните власти препоръчват обучението в училищата да е неприсъствено.

Очаква се до края на деня, Министерството на здравеопазването да вземе решение дали варненските ученици ще излязат в грипна ваканция.

Сега заболяемостта във Варна е 246 на 10 000.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.