Настоящият вицепрезидент на Съединените щати Майк Пенс беше официално определен като кандидат за вицепрезидент за изборите през 2020 г. по време на стартиралата в понеделник Републиканската национална конвенция.

Общо 336 делегати, събрани на конгреса на партията в Шарлот, Северна Каролина, приеха единодушно номинацията чрез лично гласуване.

По-късно се очаква републиканците да номинират официално американския президент Доналд Тръмп като техен кандидат за президент на изборите през ноември, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.