За много хора лятото е време за ваканция и почивка. За други обаче това е най-подходящият момент за ремонт и освежаване на дома. Ето няколко летни предложения за обновяване на дома, които ще ни се отблагодарят, ако инвестираме време и средства в тях.

Почистване и ремонт на климатика

Този уред се ползва усилено през цялата година, но е особено любим на всички през лятото. За нещастие, е от нещата, за които се сещаме да помислим, когато спрат да функционират правилно.

Лятото е моментът да почистим филтрите му и да видим състоянието на маркуча за кондензация, който спира да върши работа, ако е запушен. Нов климатик ни трябва, ако ремонтът на стария излиза повече от 50 % по-скъп от купуването на нов.

Енергоефективни прозорци

С подобно подобрение не само ще повишим енергийната ефективност на дома, но и неговата стойност.

Нова боя или тапети за стените

Това е един от най-евтините, но и най-ефектни начини да внесем промяна в интериора. Топлите месеци са най-подходящи за дейностите по боядисване или лепене на нови тапети, защото боята и лепилото изсъхват по-бързо, а и може да държим прозорците отворени, за да се проветри.

Ремонт на кухнята

За разлика от горното подобрение, това на кухнята струва доста повече, затова пък може да сме сигурни, че стойността на дома ще се вдигне с от 60 % до 120 % с нова кухня. Лятото отново е правилният момент за промени по кухнята, защото лесно може да готвим на двора или на балкона. Ако бюджетът не позволява цялостна промяна, съветва "Днес+", има достатъчно евтини, но ефективни начини от типа на "направи си сам".

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.