Курсът на дигиталната валута биткойн днес за първи път премина над прага от 25 000 долара, предаде ДПА. Най-старата и най-известна криптовалута в света достигна рекордния максимум от 25 022 долара на търговската платформа Битстамп (Bitstamp).

На други платформи курсът може да е различен, тъй като търговията с биткойни не е централизирана, припомня ДПА. Приключващата година бе изпълнена със сътресения за криптовалутата, която в началото на 2020 г. се търгуваше за около 8000 долара, а след това поевтиня до близо 4000 долара при избухването на пандемията през пролетта. Постепенно курсът на биткойна започна да расте - тенденция, която силно се ускори през есента. От средата на октомври стойността на биткойна скочи над два пъти.

Сред решаващите фактори за този възход е фактът, че тази година инвеститорите отново насочиха вниманието си към дигиталните валути, отчасти благодарение на усилията на платежната платформа ПейПал (PayPal), която се опитва да даде възможност на клиентите си да се разплащат с дигитални пари.

Освен това все повече институционални инвеститори се насочват към пазара на криптовалути, от който биткойнът държи близо 70-процентов дял.

Интересът към криптовалутите се засили и заради пандемията и свързаното с нея рязко нарастване на държавните дългове. Някои инвеститори се опасяват от ускоряване на инфлацията в средносрочен до дългосрочен план и опитват да се застраховат срещу този риск с алтернативни инвестиции.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.