Община Варна участва в международното туристическо изложение F.re.е в Мюнхен,‭ ‬Германия.‭ ‬Форумът,‭ ‬който е най-големият панаир за пътуване и отдих в Бавария,‭ ‬се провежда от‭ ‬14‭ ‬до‭ ‬18‭ ‬февруари‭ ‬2024‭ ‬г. В него морската столица е представена на информационния щанд,‭ ‬организиран от Министерство на туризма.‭ ‬Дейностите са в изпълнение на проекта‭ “‬Варна‭ – ‬магията на морето‭”‬.‭ ‬Те се реализират по Програмата за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България на Министерство на туризма.‭ ‬Партньори по проекта са летищния оператор‭ „‬Фрапоирт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт‭“ ‬и един от водещите туроператори в Германия‭ ‬-‭ ‬Schauinsland Reisen.

Основните акценти в представянето на Варна са възможности за морски и ваканционен туризъм,‭ ‬уикенд пътувания,‭ ‬спа и балнео почивка.‭ ‬Курортните комплекси‭ „‬Св.‭ ‬Св.‭ ‬Константин и Елена‭“ ‬и‭ „‬Златни пясъци‭“ ‬също са сред рекламираните възможности за отдих и почивка.‭ ‬На форума се представят и атрактивни предложения за посещение на региона извън активния летен сезон.

Рекламни материали на немски език,‭ ‬карти и сувенири дават информация за природните забележителности,‭ ‬богатото културно-историческо наследство и транспортната свързаност в града.

На екрана на информационния щанд се излъчват рекламни клипове,‭ ‬атрактивни снимки и кратки видеа за Варна.‭ ‬Посетителите имат възможност да сканират QR код,‭ ‬водещ към немската версия на официалния туристически сайт Visit.Varna.bg,‭ ‬обясниха експертите от Община Варна,‭ ‬участващи във форума.

Изданието на F.re.e е насочено към професионалисти и крайни потребители.‭ ‬По данни на организаторите участват над‭ ‬1000‭ ‬изложители от‭ ‬50‭ ‬държави и очакванията са броят на посетителите да надмине миналогодишния от‭ ‬160 000‭ ‬души.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.