Кризисният щаб на Хасковска област е свикан на спешно заседание заради сигнал, че 29 крави са измрели веднага, след като са пили вода от канал, вливащ се в река Марица край Димитровград, предаде БНР.

Животните са отишли на водопой и десетина минути по-късно вече са били мъртви. Измирането им доведе до опасения, че реката е била отровена.

Инспектор от МВР - Хасково и специалист от местната Басейнова дирекция са извършили оглед на място, но на този етап не може да се каже нищо със сигурност.

"Взети са проби от водата, вероятно утре ще има резултат от изследването", посочи говорителят на РИОСВ - Хасково Марияна Чомпалова.

Команда на пожарната също е била изпратена на брега на реката.

Кметът Иво Димов съобщи, че превантивно е спряно водоподаването на няколко населени места.

"Според първоначалната информация най-вероятно става въпрос за замърсяване с киселина или основа. Към този момент мога да кажа, че няма опасност за населението. Превантивно е спряна водата на всички населени места, които черпят, или имат водоизточници в непосредствена близост до коритото на река Марица. Говоря за Димитровград, за Симеоновград, за Харманли, Любимец и Свиленград." - коментира кметът Иво Димов.

Уточнява се, че заради отравянето на водите на река Марица по течението й след Димитровград е спряно водоподаването за всички населени места, които черпят вода от помпени станции по поречието на реката до Свиленград. Информацията беше съобщена след извънредно заседание на Областния кризисен щаб от областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова.

Сигналът за смъртта на кравите е бил подаден на спешния телефон към 15:30 ч. вчера, уточни д-р Здравкова. Включени са били системите за ранно предупреждаване. Образувано е досъдебно производство, допълни д-р Здравкова, съобщи “Днес+”.

От лабораторията на РИОСВ - Хасково са взети проби от водата от цялото протежение на реката с общините Димитровград, Симеоновград, Харманли, Любимец и Свиленград. От ОБДХ - Хасково са изпратили патолози и ветеринарни лекари да вземат проби от животните. Уведомени са всички кметове в крайречните населени места, съобщиха още от щаба.

Продължават да се уведомяват животновъди, земеделци и рибари да не се допускат животни и хора в близост до реката, уведомен е и Националния оперативен център.

На заседанието на кризисния щаб бе и прокуристът на торовия завод в Димитровград "Неохим" Стефан Димитров. Пред журналисти той изрази съмнение, че от намиращото се в капитален ремонт предприятие може да са изтекли опасни химикали, които да са предизвикали станалото. Димитров обеща и пълно съдействие на органите на разследването.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.