Ветроходната академия "Кор Кароли" организира плаване "Пълнолуние", което тази година се превръща в регата, в памет на кап. Георги Георгиев, като припомня мъдрите му послания: „Да приеме българинът морето в своя бит и да го използва за културен отдих, да разшири още повече областта на неговото приложение.

Регата ще е в средата на следващата седмица – на първи и втори септември.

Внучката на първия българин, обиколил света сам с яхтата „Кор Кароли“ и успешно завършил „олимпийската“ регата за едночленен екипаж ОСТАР’76),  Антоанета Георгиева е автор и организатор на „Ветроходна академия Кор Кароли“. Тя разказа за новия формат на регата "Пълнолуние". и пояснява, че тази година тя ще премине под формата на състезание за ветроходни яхти.

Целта е да се представи по-динамично красотата на изживяванията под лунна светлина.

Яхтите ще бъдат разделени в стандартните класове. Ще има и специален клас "Свободен", който ще обедини непрофесионалните участници в състезанието, поясни Антоанета Георгиева, за "Радио Варна".


 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.