Варненският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура – Варна, и Стефан Илиев, с което той се признава за виновен, че при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив отнел чужди движими вещи, като употребил за това сила.
Стефан Илиев известен с прякора „Чочо яйцето“ е с богато криминално минало. Има 16 влезли в сила присъди за кражби, грабежи и измами. Последното му наложено наказание е за грабеж, като е излязъл от затвора на 30.12.2018 г.
47-годишният мъж е роден във Варна с основно образование, неженен, осъждан, не работи.
На 05.03.2020 г. и на 11.04.2020 г. в гр. Варна при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив отнел плик, съдържащ 100 щатски долара с левова равностойност 174,83 лв. и 100 лв., всичко на стойност 274.83 лв., от владението възрастна жена в района на Кооперативния пазар. По същия начин отнел 65 лв. чанта и стар мобилен апарат „Нокиа", всичко на стойност 89,05 лв. от 85-годишна пенсионерка, като и при двете престъпления употребил за това сила - издърпване. Сценарият и в двата случая бил един и същ. Заговарял възрастните жени и им обяснявал, че дължи пари на техни близки. След това обяснявал, че има само едри банкноти и в момента, в който пенсионерките тръгвали да проверяват имат ли да му върнат, той издърпвал парите.
На 16.04.2020 г. на автобусната спирка в района на кметство „Приморски“ във Варна срещнал 80-годишна жена. Стефан Илиев използвал същата версия – искал да върне пари на свой познат, близък на жената. Тъй като пенсионерката не носела пари в себе си му казала да я изчака на спирката, за да се върне вкъщи и да вземе необходимата сума. Тръгнала към дома си, а подсъдимият я последвал. 80-годишна жена влязла в жилището си и се отправила направо към кухнята, където държала плик с 538 лева. Обръщайки да излезе от жилището, видяла Стефан, който ѝ предложил да запалят по една свещ за близките си, поставяйки 50 ст. на масата. Объркана от случващото се, жената започнала да се оглежда и да търси свещ. През това време Стефан Илиев бръкнал в чекмеджето, в което били парите, и избягал.
Пред съда 47-годишният подсъдим заяви, че е съгласен с условията на споразумението, което е подписал доброволно и се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Декларира, че е възстановил отнетите суми.
Прокуратурата посочи, че Стефан е признал вината си и максимално е улеснил досъдебното производство и поиска от съда на одобри постигнатото споразумение.
Варненският окръжен съд го одобри, като непротиворечащо на закона и морала.
За извършеното престъпление Стефан Илиев прие да изтърпи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 година и 9 месеца при първоначален строг режим.
Одобреното споразумение е в сила веднага и не подлежи на обжалване или протест, съобщиха от Окръжния съд - Варна.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.