Докато ReBonkers не работи с публика, в него творят артисти. Вече втора зима, с подкрепата на Национален Фонд "Култура", този център по изкуствата във Варна кани художници, на които отдава пространството, за да черпят вдъхновение и създадат нови творби. Наричат този процес "Резиденция ReBonkers", а тази година там твориха Ваня Андреева, Славена Петкова и Ейдън Мирвалд (Германия).

Изложбата “Екология - Диалогия” е пътешествие през кръговете на човешката комуникация и връзките, които градим помежду си и със заобикалящия ни свят. Всъщност, значението на думата екология е точно това - наука за дома; изследване на връзките между всички живи организми (вкл. човеци) и физическия свят около тях.

А комуникацията със света е станала толкова механична, че рядко вече се замисляме за нейната роля като проводник на живот и смисъл; като неизменна, натурална част от екосистемите на нашата планета.

Като човеци ние имаме неизмеримо много власт над всички останали видове, а ритуалите ни на комуникация, показване на грижа, или липсата им, въздейства пряко на всяка една система която изгражда нашата реалност.

Ваня, Ейдън и Славена изследват тези връзки както индивидуално, така и чрез творчески диалог където форми, цветове и похвати понякога сякаш се сливат в едно, а други пъти си служат като контраст едни на други. Всяка има свое разбиране за това как се практикува екологията в нашето бързо-движещо се, механизирано общество - как я разбираме, къде изпускаме да я забележим и къде ще се изненадаме да я срещнем.

За музикалното оформление на екосистемата, която тази изложба създава ще се погрижи музикалният селектор и артист Борис Василев/ reborko.

За артистите:

Ваня Андреева е като визуален артист, работещ в областта на съвременното изкуство. Работите й се фокусират върху социални и културни въпроси, свързани с образа на жената, ролята на думите и тяхната сила, разбиранията за дом и др. В творбите си експериментира с различни медии и техники - рисунка, дигитална графика, колаж, ситопечат - като съчетава тяхната визуална сила с концептуалния си подход.

Славена Петкова работи в различни медии, включително фотография, текстилен дизайн и инсталация. Изборът ѝ на медиум се определя от художествената идея. Поддържа гъвкаво използване на медиите, в отговор на разнообразието от социални конфликти, които разглежда. Повечето от проектите ѝ анализират с хумор ежедневни явления и действия, които свързвам с по-широк политически контекст, като тематизира историята и нейното въздействие върху социалните условия, събитията и социалните движения, които се повтарят във времето. Славена си сътрудничи с хора извън света на изкуството, за да отворим диалог и да създадем промени във възприемането на социалните норми.

Преди 10 месеца Ейдън Мирвалд прави крачка напред в артистичното си пътешествие и се мести да живее и работи във Варна. С корени в Хамбург, Германия, работата им се потапя дълбоко в хаоса на градския живот и човешкото състояние, като съчетава абстрактно, сюрреалистично и вдъхновено от графити изкуство. Изкуството на Ейдън е покана да се освободите от нормата и да видите живота като свое платно, като призовава зрителите да оформят своята реалност. Със смесване различни техники и теми, тя ни подтиква да разглеждаме съществуването си като произведение на изкуството, за чието създаване сме отговорни.

Откриването на изложбата ще бъде на 27 март, сряда, от 18.30 часа.

Екология- Диалогия ще бъде достъпна за почитателите на изкуството до 14 април.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.