Уважено е искането на Районната прокуратура във Варна от състав на Варненския районен съд, който е взел мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на 38-годишния Петър И. Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за кражба, извършена повторно и като продължавано престъпление – престъпление по член 195, ал. 1, т. 4 и т. 7 от НК.

Предмет на двете кражби на 8 срещу 9 септември тази година във Варна са велосипед и електрическа тротинетка. Те били паркирани на определените за това места, а велосипедът дори бил заключен с катинар. Стойността на двете превозни средства надхвърля 1000 лева.

Петър И. бил установен като извършител на двете кражби вчера, 10 септември. След привличането му като обвиняем Районната прокуратура във Варна го задържала за срок до 72 часа с цел довеждането му в съда.

Мъжът е осъждан ефективно за кражби.

Определението на Варненския районен съд, с което е взета най-тежката мярка за процесуална принуда – задържане под стража, подлежи на обжалване пред Окръжния съд във Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.