На 23-и октомври район „Одесос“ ще отбележи деветия си официален празник. За съжаление, при особената ситуация тази година няма да можем да поздравим нашите съграждани с традиционния концерт „Талантите нямат възраст“, както и ще се лишим от много събития като напр. „Отворена администрация“, детското тържество на сцена „Раковина“ и др, съобщават от пресслужба на район "Одесос"

Не пропускаме обаче издаването на деветата поред книжка с фрагмент от историята на района. Тази година тя е посветена на създаването и развитието на банките и банковото дело до национализацията на кредитните институции след преврата на 9 септември 1944 г.

Тя включва кратка информация за развитието на стопанското дело във Варна, довело до оформянето на града като търговски център, а оттам и до нуждата от капитали, създаването на първата банка и следващите, с кредити от които са построени емблематични сгради за Варна като градския театър, Морските бани и др.

Ще ни липсва празничната атмосфера, създавана осем поредни години на този ден от прекрасния представителен духов оркестър на ВМС преди концерта, но вярваме, че догодина трудното ще е останало само лош спомен.

Припомняме, че през 2012 г. датата 23 октомври, считана като начало на местното самоуправление в града, бе определена от Общинския съвет за официален празник на „Одесос”. През 1878 г. в териториалните граници на днешния район „Одесос” са назначени първите български административни и съдебни власти-Временен градски съвет, Окръжен управителен съвет и Окръжен съдебен съвет.

„Честит ни празник, скъпи жители на „Одесос“ и на всички, които сте свързани с него! Пожелавам ви здраве, кураж и вяра, и с надеждата догодина да се поздравим отново в голямата зала на Фестивалния и конгресен център“, се казва в празнично обръщение на районния кмет Георги Недев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.