Един от последните слънчеви и топли дни ни очаква днес преди дъждовете в средата на седмицата! Излезте на разходка, порадвайте се на приятното време! Термометърът ще удари 23 градуса на някои места, ще има малко облаци.

Денят в България ще започне с ниски температури от 8-12 градуса по Целзий, възможни са мъгли в низините и котловините. Ще духа лек южен вятър.

През деня ще е предимно слънчево, с температури от 18 до 23 градуса. Може да вали в Североизточна България, съобщава "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.