На полуолимпийският басейн в комплекс Аквахаус Термал и Бийч – к. к. Св. св. Константин и Елена се проведе втори турнир по водно спасяване.

Турнирът се организира от БЧК, Община Варна Дирекция „ Спорт „ и курортен комплекс Св. св. Константин и Елена и се провежда за работещите спасители от плажовете и басейните в цялата страна.

Събитието има състезателен характер, като целите са: да се популяризира водно- спасителната професия; да се прегледат, готовността и професионалните качества на водните спасители; обмяната на специализирана професионална информация и превръщане на спортното мероприятие в традиция.

Участниците в състезанието имат задължително актуален талон за 2024г с медицинска заверка. Всеки отбор се състои от четирима участника, като за крайното отборно класиране се взимат предвид резултатите на първите трима. Участие взеха отбори от Северното черноморие. Дисциплините, в които се състезаваха са : 100 метра свободен стил с плавници, 50 метра извличане с манекен, а отборният старт бе в дисциплината : 4 x 50 метра със спасителен буй.

Победител в дисциплината 100 метра свободен стил с плавници при мъжете е : Максим Михайлов, а при жените Симона Георгиева. При 50 метра извличане на манекен победител е Дамян Любомиров, а от отбор жени е Симона Георгиева. В отборната дисциплина 4 x 50 метра със спасителен буй финалисти са отбор Златни пясъци.

Участниците в турнира получиха купи и медали от Община Варна и награди осигурени от партнъорите на турнира AQUAHOUSE TERMAL & BEACH.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.