Затворен за движение на МПС е участъкът от кръстовището на ул."Шипка" с бул."Мария Луиза" до кръстовището на булевардите "Цар Освободител" и " Осми приморски полк".

Пропуска се единствено градският транспорт, съобщи БНР. Затворено за движение е и едното платно на бул."Княз Борис" от Икономически университет посока Севастопол, уточняват от КАТ - Варна.

На ул. "Д-р Пискюлиев" преди кръстовището тази сутрин е блъснат пешеходец. Няма опасност за живота му.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.