Около 30-ина протестиращи блокираха движението по Аспаруховия мост във Варна и изнервиха водачите, съобщи за Moreto.net потърпевш от акцията.

Шофьори коментират във фейсбук групата "Виждам те КАТ-Варна", че мостът е непроходим както в посока Бургас, така и към града. Полицейски екип е позициониран на пътното платно в посока Бургас малко преди Полиграфията. Не е ясно докога ще продължи акцията на протестиращите.

Още вчера в социалните мрежи бе обявено, че протестиращи се канят да блокират моста в 16.00 ч.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.