Театрално-музикалния продуцентски център във Варна се наложи да актуализира програмата на своите спектакли. Причината - извънредните мерки във връзка с COVID-19.Затова отпадат следните ноемврийски спектакли:

ДТ "Стоян Бъчваров" –

4 ноември, ГХГ - "Любовни писма";
6 ноември, Основна сцена - "Отело";
24 ноември, ГХГ - "Поразените".

Държавна опера Варна –

4 ноември, НДК - Гастрол на мюзикъла "Парижката Света Богородица";
7 ноември, ФКЦ - "Чикаго", сл. дата 29 декември, ФКЦ;
12 ноември, Основна сцена - "Танцувай с нас", сл. дата 23 ноември (вместо "Магьосникът от Оз";
13 ноември, Основна сцена - "Фламенко Кармен";
23 ноември, Основна сцена - "Магьосникът от Оз".

Другите спектакли на ТМПЦ - Варна засега остават.

Те се провеждат при обичайните мерки за сигурност с редуциран капацитет на залите 30%.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.