Прокурорите избират своя нов представител във Висшия съдебен съвет - единствен кандидат е военният прокурор Евгени Иванов. На заседанието бяха регистрирани 319 прокурори, информират от ВСС.

До обяд на заседание на общото събрание на прокурорите бяха избрани председател на събранието, избирателна комисия и избирателни секции, съобщиха от Висшия съдебен съвет (ВСС).

По информация на БНР общото събрание започна с час по-късно заради липса на кворум. Според правилата, след като изтече този час, не е необходимо присъствието на половината от имащите право на глас.

То бе открито от главния прокурор Иван Гешев. "Изборът е от съществено значение в момент, в който Прокуратурата на Република България трябва да отстоява своята независимост в интерес на българските граждани", каза той. Минути след изявлението си в залата Гешев пусна и пост в Туитър със същите думи и снимки от форума.

След това още докато слуша избора в залата Иван Гешев пусна туит по повод 102 години от Дойренската епопея.

Единственият номиниран Евгени Иванов е за мястото на Даниела Машева, която стана заместник на главния прокурор Иван Гешев.

Пред Общото събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет Евгени Иванов отговори на въпроси за отстояване на независимостта и авторитета на Прокуратурата. Той обясни личната си ангажираност със защита на прокурори, атакувани от лица, срещу които се водят наказателни производства. Иванов заяви, че ако бъде избран за член на ВСС, ще продължи срещите си с магистрати.

Евгени Иванов има над 21 години юридически стаж, изцяло в системата на Прокуратурата на Република България.

Професионалната му кариера започва на 01 януари 2000 г. като военен следовател във Военно-окръжна прокуратура - София. От 2005 г. до 2010 г. е прокурор във Военно-окръжна прокуратура - София, като през периода от 2006 г. до 2008 г. е командирован във Военно-апелативна прокуратура, а в периода 2010 - 2012 г. е заместник административния ръководител. От 12 март 2012 г., до настоящия момент е прокурор във Военно-апелативна прокуратура.

В концепцията си Иванов обявява за свои приоритети създаването на стандарти за дисциплинарните производства, мотивиране на работещите и почтените прокурори, преодоляване на нежеланието на магистратите да подпомагат законодателния процес, по-високи застрахователни обезщетения.

Евгени Иванов е и председател на Асоциацията на българските прокурори. Той беше издигнат за съдебен кадровик от ръководители на различни звена на държавното обвинение.

Право да гласуват за единствения кандидат имат 1531 прокурори. От тях над 1312 са декларирали, че ще го направят електронно. За да довърши мандата на Даниела Машева, Евгени Иванов трябва да получи повече от половината от действителните гласове.

Гласуването е чрез интерактивна система. За председател на Общото събрание на прокурорите бе избран - Виктор Малинов - прокурор във Върховна административна прокуратура. Той ще председателства Общото събрание, както днес така и на 26 септември 2020 г.

В седем членната избирателна комисия влизат Ваня Христева - Окръжна прокуратура - Пловдив, Радослав Стоев - Софийска градска прокуратура, Елин Алексов - Военно-апелативна прокуратура, Василен Бенчев - Софийска районна прокуратура, Веселина Николова - Районна прокуратура - Пловдив, Владимир Николов - Районна прокуратура - Плевен и Константин Йовев - Районна прокуратура - Силистра и резервни членове - Васил Господинов - Районна прокуратура - Русе, Цонко Кръстев - Районна прокуратура -Велико Търново, Мина Грънчарова - Районна прокуратура - Ямбол и Христо Колев - Окръжна прокуратура - Бургас.

Общото събрание определи времето за изслушване на кандидата да бъде 15 минути, съобщи "Moreto.net".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.