Под ръководството на Окръжната прокуратура в Добрич се извършва разследване на тежък пътен инцидент, при който е загинал 18-годишен водач.

Тази сутрин около 3 часа при опит да заобиколи спрял автомобил на входа на град Генерал Тошево, 18-годишният водач Д. Г. изгубил контрол над автомобила, с който пътувал.

Последвал удар в бордюра, след това в електрическия стълб и в дърво. 18-годишното момче управлявало автомобил „Фолксваген голф“, който не се води нито на негово, нито на името на родителите му. Загиналото момче притежава свидетелство за правоуправление от месец февруари тази година. На място е извършен оглед на произшествието. Образуваното е досъдебно производство.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.