Програмистът Любомир Владимиров привлече вниманието на Илон Мъск с идея за своя компютърна игра "Марс е плоска", съобщава БНР.

Първоначално действието в играта, замислена в жанра на сървайвъра, в който главният герой трябва да оцелее възможно най-дълго, се развива на Земята. Идеята е пренесена на Марс, а на Любомир Владимиров му хрумва един предвидлив маркетинг ход:

"Видях един доста добър начин за реализиране на маркетинг аспекта от играта - чрез туитъра на Илон Мъск. В момента, в който той постне нещо, ако аз съм един от първите, които коментират, има една огромна аудитория от хора, които преглеждат коментарите в последствие - говорим за около 45 млн. човека. Идеята ми се превърна в сървайвър на Марс, за да може да се впише в неговия план за колонизиране на Марс, а и винаги са ми били интересни подобни теми. Така реших да преконструирам играта и цялостната концепция да бъде оцеляване на Марс", разказа пред БНР програмистът.

Любомир сподели, че всичко в Илон Мъск го мотивира - от начина му на живот до начина му на инвестиране.

Програмистът получава отговор на свое писмо до Мъск:

"Отговорът му беше доста двусмислен, но в същото време напълно разбираем. Отговори, че мога да открадна логата им и вероятно няма да ме съдят".

Любомир Владимиров каза, че приема това като негласна подкрепа за проекта му.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.