Олег Пантелеев, експерт в областта на авиацията, изпълнителен директор на агенция „AviaPort“, смята, че през февруари-март 2021 г. цените на самолетните билети ще бъдат ниски, но от април те ще растат бързо.

"Вярвам, че като цяло, цените няма къде да паднат. Както се казва, по-евтино е само безплатно. Най-общо казано, сегашното ниво на цените не гарантира рентабилността на въздушния транспорт, следователно авиокомпаниите трябва или да намалят разходите (но практически няма резерви), или да спрат дъмпинга ", казва Пантелеев каза пред РИА "Новости".

Той добавя, че авиокомпаниите няма да могат да съществуват безкрайно в настоящата ситуация. "Не можете просто да загубите няколкостотин милиона и да се преструвате, че не се е случило нищо ужасно. Тези загуби трябва да бъдат върнати. Разбира се, докато започне фалитът на руските авиокомпании, предлагането ще надвиши търсенето и през февруари-март ако няма фалити можем да видим ниски цени. Но от април ще има растеж и, вярвам, много бърз растеж ", продължава Пантелеев, цитиран от агенция "БГНЕС".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.