Всички са "за" маските, освен някои, които не разбират. Това заяви проф. Тодор Кантарджиев в ефира на bTV.

"С мерките само можем да ограничаваме, да балансираме, но не и да ликвидираме, мерките само намаляват случаите и намаляват тежкото протичане на заболяването", смята Кантарджиев.

"Вирусът не е толкова опасен. Всички подозираме конспирации, аз подозирам една конспирация в поддържане на тезите, че вирус няма. Този вирус си е живял по прилепите. Те имат система за защита от инфекции, тези вируси не ги убиват и с поколения се предават, но като тръгне между хората прави проблеми. COVID-19 се прекарва 5 пъти по-тежко от грип, но заради мерките е много по-малко разпространен", каза още проф Кантарджиев..

"Всеки областен щаб трябва да вземе мерки според заболяваемостта. Затваряне няма да има, но трябва да се пазят трите групи - възрастните, с хронични болести и имунодефицитните", каза още той.

"Мерките зависят от всеки областен щаб. Анализът го виждате по области, даваме съвети според него. По предложение на доц. Кунчев министърът издава нещо дали да се прави или не. Засега нагласата е тези неща да се правят по области. Видяхте ли, че в училищата няма нищо страшно".

"Ходех на театър, но в последните месеци не съм ходил. Театър без публика е лошо, публика трябва да има, но моля да са маски. Много е важна вентилацията. Останаха 2 важни неща - маските и дистанцията. Всички са "за"  маските с изключение на някои, които не разбират", заключи професорът. 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.