В следващите 15 дни очаквам да има сериозно увеличение на броя на заразените с коронавирус. Това отпускане и неглижиране в света и Европа ще доведе лоши резултати. Виждате, няколко дни при лошо време, веднага се вдигнаха случаите, сметнете какво ще бъде ноември месец. Ние се подготвяме за по-лошия сценарий, заяви пред БНТ директорът на „Пирогов“ проф. Асен Балтов.

Според него заразените у нас до края на ноември могат да достигнат дори 30 000 случая.

„Смятам, че трябва да има едно затягане на мерките, но не по онзи начин, който беше“, каза още Балтов.

Той обясни, че легловата база, която имаме, е достатъчна. „Беше много удачно да се направи отделна болница за COVID. Проблемът в България е, че няма кой да обслужва тези болници. Смятам, че няколко болници поемат тежкия удар в момента“, допълни проф. Балтов пред БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.