Книга от Египет, написана в зората на християнството и смятана за една от най-старите в света, ще бъде предложена на търг през юни в Лондон, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Кодексът „Кросби-Шойен“ е написан на коптски език върху папирус около 250-350 г. от н.е. Създаден е в един от първите християнски манастири. Предварителната му оценка е от 2,6 до 3,8 млн. долара според аукционната къща „Кристис“.

„Кодексът е от преходен период, когато папирусният свитък започва да се превръща в кодекс“, каза Юджинио Донадони, старши специалист на „Кристис“ по средновековни и ренесансови ръкописи. „Това, което имаме в тази книга, са най-ранните известни текстове на две книги от Библията“.

Страниците са 104 на брой. В продължение на 40 години, писар пише текстовете в манастир в Горен Египет. Запазени са зад плексиглас. Кодексът съдържа Първото послание на Петър и Книга на пророк Иона.

Донадони приписа доброто и запазенето му състояние на сухия климат в Египет, като добавя, че до наши дни са оцелели само няколко книги от III и IV век.

„Всички големи находки на християнски ръкописи, направени през XX в. и в края на XIX в., са от Египет, запазени благодарение на климатичните условия“, каза той.

Кодексът е открит в Египет през 50-те години на миналия век и е придобит от университета в Мисисипи, където остава до 1981 г.

Норвежкият колекционер на ръкописи д-р Мартин Шойен се сдобива с него през 1988 г. Сега го продава на търг заедно с други забележителности от своята колекция „Шойен“ - една от най-големите частни колекции от ръкописи в света.

Кодексът може да бъде видян в „Кристис“ в Ню Йорк до 9 април, а на 11 юни ще бъде предложен на търг в Лондон.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.