Гимнастички от 17 клуба ще се включат днес и утре в Международния турнир по художествена гимнастика „Руми и Албена“.

Надпреварата се проведе на 5 и 6 септември в зала "Конгресна" на Двореца на културата и спорта във Варна. Официалното откриване бе вчера 17:30 ч. в събота.

Проявата е посветена на трагично загиналите преди 43 години в самолетна катастрофа варненски гимнастички Румяна Стефанова и Албена Петрова, възпитанички на заслужилия треньор и председател на клуба-домакин Мария Чипрянова

В програмата са включени и демонстративни изпълнения на Националния ансамбъл на България. Главен съдия на турнира тази година ще бъде Филипа Филипова, международен съдия от най-високата категория. Специален гост на събитието ще бъде Мария Гигова – почетен председател на Българската федерация по художествена гимнастика.

Организатор на събитието е Клубът по художествена гимнастика „ЧАР – ДКС“, с подкрепата на община Варна и Българската федерация по художествена гимнастика.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.