Продължава гасенето на големия пожар над Девин, който обхвана около 1500 декара гори в труднодостъпен район, в който има до 100-годишни дървета. С цел предотвратяване на допълнително разрастване на огъня, през цялата нощ на четирите му фронта са останали дежурни екипи. Няма опасност за местното население.

Над 60 пожарникари, горски служители, екипи от община Девин и доброволци продължават гасенето на огнената стихия.

Около 1/3 от територията на пожара са държавни гори. Останалите засегнати терени са поземлен фонд, треви и храсти.

Директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Смолян комисар Симеон Цървуланов каза:

"Времето се затопли и започнаха да излизат отделни огнища и прехвърляме хората от едно място на друго. Извършват се гасителни действия. Засега няма да се наложи да включим гасителна техника".

Трето денонощие продължава гасенето на пожара в химическия комбинат „Свилоза“ в Свищов. Там изгоряха хиляди кубически метра дървесина. От компанията, противопожарната служба и Регионалната екоинспекция уверяват, че няма обгазяване на града.

В 5 области на страната за днес е обявен екстремален индекс на пожароопасност, показва справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението за възможни бързо разпространяващи се и силни пожари е в сила за областите Хасково, Ямбол, Стара Загора, Сливен и Бургас, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.