Пожарът, който избухна вчера следобед край Сливен, все още не е потушен.

Няма опасност огънят около селата Селиминово и Голямо Чочовене да стигне до къщите. Това обяви главен инспектор Андрей Алексиев от сливенската противопожарна служба.

Към пожара в планината на двете сливенски села в момента се включва и тежка армейска техника, която ще направи просеки за овладяване на огъня. Към момент огъня гори в боровата гора над селата.

Главен инспектор Алексиев заяви: „В момента пожарът е локализиран. Само в североизточната част все още има горене, вътре в боров масив, но пожарът е низов. Долу горят сухи треви и паднали клони, и иглички от боровете. На място пристигна верижна машина БАТ от министерство на отбраната, разтовариха я и тръгна да прави просека, през която после, ще може да с пожарни автомобили и да изгасим това, което е останало недосзагасено. Към момента в най-западната част, към село Голямо Чочовен пожарът е спрян. Там няма опасност. Тук в село Селиминово опасност за населеното място няма“.

По информация на кмета на Селиминово Тодор Тодоров пожарът е тръгнал вчера около 13 часа по обяд, съобщи БНР.

Снимка: БНР

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.