Продължава работата по окончателното ликвидиране на пожара между свиленградските села Студена и Дервишка могила. Днес се включват 20 военнослужещи от хасковското поделение. Екипи обхождат периметъра на пожара, който се разви в 500 декара гора на трудно достъпно място. Очаква се днес всички тлеещи огнища във вътрешността на пожара да бъдат угасени.

Пожарът е овладян и се очаква днес да бъде изгасен, потвърди в предаването "Преди всички" Юлиян Кехайов, директор на Регионална дирекция по горите - Кърджали:

"В момента пожарът е овладян. На място има служители от горските стопанства в Свиленград, Маджарово и ловното стопанство в Тополовград, както от регионалната дирекция в Кърджали, които превантивно ще охраняват пожара с цел да не се възобнови. Има огнища вътре, които не са горяли тази вечер, и се смята, че днес ще приключат", съобщи БНР.

 

Снимка: БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.