По силата на постигнато между страните и одобрено в съдебна зала споразумение, 36-годишният подсъдим се призна за виновен по повдигнатото му обвинение и получи наказание пробация. В продължение на 6 месеца подсъдимият ще подлежи на задължителна регистрация по настоящ адрес, с периодичност два пъти седмично, като за същия срок трябва да провежда и задължителни периодични срещи с пробационен служител.

Инцидентът възникнал на 15 януари тази година на паркинг на търговска верига в един от кварталите на Варна. При маневра за паркиране товарен микробус, управляван от подсъдимия, препречил пътя на лек автомобил. Въпреки подадените сигнали с клаксон от другия водач, подсъдимият не направил път, а започнал да вика и псува по негов адрес. Впоследствие, вече извън паркинга, подсъдимият последвал другия водач, слязъл от товарния автомобил с метална тръба в ръка и му нанесъл няколко удара. Очевидци подали сигнал за случващото се на тел. 112. В резултат на нанесените по хулигански подбуди удари, пострадалият получил лека телесна повреда, изразяваща се в травматични увреждания по главата, обусловили временно разстройство на здравето.

Съгласно одобреното от Районен съд - Варна споразумение, в тежест на подсъдимия са всички направени разноски по делото.

Съдебният акт е окончателен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.