Университетите в Обединеното кралство бяха призовани да се откажат от плановете си за отваряне и присъствени лекции до Коледа, за да се избегне втора вълна на пандемията от коронавирус.

Профсъюзът на университетите и колежите определи като „рецепта за бедствие“ пристигането в страната на студенти от чужбина и подновяването на занятията на над 1 милион студенти.

Ръководителката на профсъюза Джо Грейди заяви, че университетите не са готови и рискуват да се превърнат в „домове за социални грижи на втората вълна от пандемията“.

Тя допълни, че масовата миграция на милиони студенти може да породи „тиха лавина от заразявания“.

Грейди предупреди, че в Манчестър се очакват 100 000 студенти, в Бирмингам 80 000 и в Лестър 40 000, а това са все градове, които са обект на локални карантини.

Отправен бе призив за обучение само онлайн. От ръководствата на университетите обаче изразиха несъгласие като изтъкнаха, че са работили упорито за изготвянето на планове за безопасното завръщане на студентите по всички аспекти на техния живот.

Професор Джулия Бъкингам, която е президент на британските университети заяви, че и персоналът и студентите много добре осъзнават колко е важно да се подновят присъствените занятия и че се вземат всички мерки за тяхната сигурност.

От правителството отбелязаха, че смятат, че университетите са готови за новата учебна година с всички необходими мерки като социално дистанциране, ограничено движение и избягване на събирането на едно място на повече студенти, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.