Варненският апелативен съд призна за виновен подсъдим за отглеждане на марихуана в наркооранжерия в с. Ягнило, община Ветрино.

Отменена е присъда на Варненския окръжен съд в частта, в която подсъдим е бил оправдан и го призна за виновен за това, че като съизвършител е отглеждал 28 растения от вида на конопа, в нарушение на забраната в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Престъплението е извършено в къща в с. Ягнило, общ. Ветрино, на 3 август 2017 г. Определеното днес наказание на Мирослав Б. е лишаване от свобода за 1 година.

34-годишният мъж е бил признат за виновен от Варненския окръжен съд по две обвинения: че в къща в с. Ягнило, в съучастие със Стоян С. и Джон Б. е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - хашишово масло, хашиш и марихуана с тегло 1678,61 г. на стойност 10 207,56 лв., и че в дома си във Варна държал таблетки метамфетамин, електронна везна, две спринцовки с хашишово масло - концентриран течен екстракт. Осъден е бил на лишаване от свобода за 3 години, с отложено изтърпяване за 5 години и глоба в размер на 8 хиляди лв. По третото обвинение – за отглеждане на наркотични вещества – Мирослав е бил оправдан.

Останалите двама подсъдими сключили споразумение с прокуратурата и наказателното производство спрямо тях е било прекратено, съобщи “Moreto.net”.

Според материалите по делото, Стоян С. и Джон Б. решили да отглеждат марихуана в необитаем имот на Стоян в с. Ягнило. Изградили и оборудвали оранжерия, като през юли започнало „прибиране на реколтата“. На 2 август Мирослав ги закарал с автомобил до там. Вечерта съсед забелязал светлини и движение на хора в необитаемия имот и сигнализирал полицията. Тримата били заловени докато късали листата и съцветията на растенията.

Недоволни от присъдата на Окръжния съд останали и прокуратурата, и подсъдимия, поради което е образувано делото пред Апелативния съд.

Освен че призна за виновен Мирослав за отглеждане на забранени растения, горната инстанция измени първоинстанционната присъда по едното обвинение в държане на наркотици, като намали наказанието на 1 година лишаване от свобода. Подсъдимият Мирослав Б. ще търпи най-тежкото от присъдените наказания: 3 години лишаване от свобода, чието изтърпяване е отложено с 5 години и глоба в размер на 8 хиляди лв. Апелативният съд потвърди присъдата на първата инстанция в останалата част.

Днешният съдебен акт на въззивната инстанция подлежи на проверка пред ВКС.

ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.